Abstract
Keywords
Reference

نحّاس، ج. ن. (1996). التأهيل على المنطق مقوّمة لتعلّم الرياضيات؛ في مستقبل تعليم العلوم والرياضيات وحاجات المجتمع العربي. تونس.  (Formation Logique – Composante Essentielle de l’Apprentissage des Mathématiques)

Full Text